Türkiye’de Hidrosefali her 500 çocukta bir rastlanabildiği gibi yetişkinler dede görülebilmektedir. Hastalığın 180'den fazla sebebi mevcuttur. Hidrosefali kalıtımsal olarak ta görülebilmektetir.Bu doğrultuda  Hidrosefali Türkiye derneğini kurmaktaki amacımız; Hidrosefali hastalarının tıbbı eğitsel sosyal destek sağlamak,  haklarını korumak, ihtiyacı olan hastaların, bakım, tıbbi materyal, ameliyat ve ilaç giderlerini karşılamak, çocukların, bebeklerin sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak bunun yansıra Hidrosefali konusunda ulusal düzeyde tedavi eğitim ve araştırma kurumlarını araştırmak, hastaların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmak ve bu vesile ile toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmaktır.